LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu

Suunnittelemme energiatehokkaita LVI-ratkaisuja asiakkaan toiveet huomioiden. Otamme suunnittelussa huomioon rakennustekniset ja ulkonäölliset seikat unohtamatta järjestelmien toimivuutta ja yhteensovittamista.

LVI-suunnittelija kannattaa ottaa mukaan jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa ennen kuin rakenteelliset ja arkkitehtuuriset ratkaisut on lyöty lopullisesti lukkoon. Tällöin voimme vaikuttaa putki- ja kanavareitteihin, jolloin pystytään mahdollisesti välttämään ylimääräisiä kotelointeja ja alaslaskuja, sekä optimoimaan putkien ja ilmanvaihtokanavien reitit. Tällöin saadaan selvää kustannussäästöä LVI-urakkaa ajatellen.

Teemme myös haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelmia, joka tarvitaan kun kohde sijaitsee kunnallistekniikan alueen ulkopuolella. Tähän suunnitteluun sisällytämme aina tonttikäynnin, jolla varmistamme sopivimman ratkaisun löytymisen juuri teidän kohteeseenne.