Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Sähkösuunnitelmassa määritellään rakennuksen sähköpääkeskuksen ja/tai ryhmäkeskuksen sijainti ja koko, sähköryhmitykset ja kaapeloinnit, pistorasioiden sijainnit, valaistuspisteiden sijainnit, sähkön syötöt talotekniikalle sekä ATK- ja antennikaapelointi.

Käyttäjän kannalta sähkösuunnittelussa on tärkeintä valaistuksen ohjauksen, valaisinten ja pistorasioiden sekä kiinteiden sähkölaitteiden sijoittelu. Jo suunnitteluvaiheessa oikein sijoitetut pisteet lisäävät asumismukavuutta ja helpottavat asennustyötä. Sähkösuunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös liittymän koko, sähkölaitteiden määrä ja tehontarve sekä talotekniikan vaatimat sähkönsyötöt ja ohjauspisteet.

Taloautomaatio antaa mahdollisuuden erilaisten toimintojen, kuten valaistuksen ja lämmityksen, ohjauksen. Suunnittelemamme järjestelmät ovat asiakkaan muunneltavissa ja ohjelmoitavissa helposti myös käyttöönoton jälkeen.