Sisälämpötilanhallinta

Sisälämpötilanhallinta

Omakotitalossa, niin kuin muissakin rakennuksissa, voi sisälämpötila nousta kesäaikana haitallisen korkeaksi. Vaikka rakennuslupaa varten huonelämpötilalaskelmaa ei tarvitse tehdä, voidaan sitä kuitenkin tutkia etukäteen tekemällä rakennuksesta 3D-malli. Jos mallintamisessa havaitaan, että sisälämpötila kohoaa suositellun rajan yläpuolelle, voidaan asiaan vaikuttaa monilla erilaisilla keinoilla. Käytämme sisälämpötilasimuloinnissa IDA ICE -simulointiohjelmistoa. Uskomme, että sisälämpötilanhallinta on tulevaisuutta myös pientaloissa. Kysy rohkeasti lisätietoa.

Dynaamista simulointia ylemmän tason pätevyydellä – Vesitaito Oy