ElinkaarikustannuksetEnergiatodistusYleinen

4. Energiatehokkuus julkishallinnossa


”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa.


Julkisella sektorilla energiatodistus saatetaan nähdä turhana menoeränä muiden jatkona tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Tämä saattaa korostua varsinkin, jos energiatodistusten velvoitteista ei tiedetä tarpeeksi ja ajatellaan, ettei energiatodistuksia ole pakko hankkia, jos kohdetta ei ole myymässä.

Rakennusten elinkaarikustannukset syövät kuitenkin siivun myös julkisen sektorin toimijoiden budjetista. Rakennusten energiatehokkuutta edistämällä voidaan säästää esimerkiksi rakennuksen lämmitys- ja jäähdytyskustannuksissa pitkällä aikajänteellä ja toisaalta samanaikaisesti kehittää rakennusten sisäilmaolosuhteita. Korjaushankkeen päämääränä voikin olla määrärahojen vapauttaminen muihin kohteisiin pitkällä aikavälillä.

projekti, ilmoitustaulu

Kuvituskuva

Energiatodistukset on hankittava myös kunnan vuokrataloihin ja julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin ja terveyskeskuksiin. Julkisen sektorin toimintaa voidaan pitää myös esimerkkinä yksityisille toimijoille [1]. Jos julkisella puolella huolehditaan asiat kuntoon, on helpompaa tukea ja neuvoa myös yksityisiä toimijoita samansuuntaisiin toimenpiteisiin.

Tutustu meihin ja kysy ihmeessä lisää palveluistamme. Olemme täällä Teitä varten!

Vesitaito Oy
[1] Direktiivi 2012/27/EU Energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2017/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 200478/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta. Europan unionin virallinen lehti 25.10.2012, s. 3 (luettu: 24.6.2020), Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32012L0027