Mikä hiilijalanjälki?

Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa rakentamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

Hiilijalanjäljen laskennan tarkoitus on selvittää, miten paljon päästöjä rakennus tuottaa koko olemassa olonsa aikana, alkaen sen rakennustuotteiden valmistuksesta päättyen rakennuksen purkamiseen.

Mittayksikköä kutsutaan hiilidioksidiekvivalentiksi (kg CO2e), jossa on muunnettu eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi.

Tämä tarkoittaa lämpenemisvaikutusta, jonka 1 kg ilmakehään päässyttä hiilidioksidia aiheuttaa 100 vuodessa.

Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttien painona jaettuna rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla ja arviointijakson pituudella kg CO2e/m2/a.

Rakennuksen hiilidioksidipäästöt sijoittuvat tyypillisesti välille 10 - 15 kg CO2e/m2/a.

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta perustuu standardeihin EN 15978 ja 15804.

Rakennuksen elinkaari on jaettu standardin EN 15978 mukaan vaiheisiin seuraavasti:

hiilijalanjälki Vesitaito