Mikä hiilikädenjälki?

Mikä hiilikädenjälki?

Hiilijalanjäljen laskennan yhteydessä lasketaan myös hiilikädenjälki.

Hiilikädenjäljellä mitataan rakennusten myönteisiä ilmastovaikutuksia. Toisin sanottuna ne ovat ilmastolle positiivisia asioita, joita ei syntyisi ilman rakennuksen rakentamista.

Esimerkiksi seuraavat kuuluvat hiilikädenjälkeen: rakenteisiin sitoutunut hiili, rakennustuotteiden kierrätys, sementin karbonatisoitumisen aiheuttama hiilinielu, ulkopuoliseen energiaverkkoon syötetty energia, maaperän puhdistus.

Mittayksikkö on sama kuin hiilijalanjäljellä, mutta se raportoidaan negatiivisena.