EnergiatodistusYleinen

1. Mikä ihmeen energiatodistus?


”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa.


Sanat energiatehokkuus tai energiatodistus saattavat hämmentää, kun niihin ensimmäisen kerran törmää rakennushankkeen aikana tai ostaessa taloa tai asuntoa. Kyse ei ole kuitenkaan ydinfysiikasta: energiatodistus on pohjimmiltaan yksinkertainen työkalu, jota tulkitsemalla on kenen tahansa mahdollista saada monipuolista informaatiota rakennuksesta.

Energiatodistuksen ehkä oleellisin ja näkyvin osa on rakennukselle laskettava E-luku eli laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku, joka sijoitetaan rakennuksen käyttöluokan mukaisesti asteikolle A-G. Energialuokka näkyy energiatodistuksen etusivulla monivärisessä nuolikaaviossa, josta näkyy esimerkki alla olevassa kuvassa.

Energiatodistuksen etusivun nuolikaavio [1]

Keskenään samaa käyttöluokkaa olevia rakennuksia (esimerkiksi kahta omakotitaloa) on mahdollista verrata E-lukujen perusteella. E-luku ei tarkoita suoraan rakennuksen laskennallista ostoenergiankulutusta vaan E-luvussa on huomioitu myös lämmitysmuodon ilmastoystävällisyys.

Energiatodistuksessa esitetään myös esimerkiksi laskennallinen ostoenergiankulutus, laskennassa käytettyjä lähtötietoja ja olemassa olevilla rakennuksilla toimenpide-ehdotuksia. Lähtötietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita suunniteltaessa ja toimenpide-ehdotuksia voidaan toteuttaa yksittäisinä energiatehokkuutta parantavina hankkeina tai osana laajamittaisempia hankkeita.

Tutustu meihin ja kysy ihmeessä lisää palveluistamme. Olemme täällä Teitä varten!

Vesitaito Oy
[1] Energiatodistuksen etusivun nuolikaavio, muokattu kuvasta Ympäristöministeriö: Energiatodistusopas 2018 -Rakennuksen energiatodistus ja E-luvun määrittäminen. Motivan www-sivut, julkaistu 1.11.2018, s. 42 (luettu 18.6.2020), Saatavissa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatodistusneuvonta/energiatodistusten_laatijat/energiatodistusten_laskentaohjeet_2018