Energia-avustuslaskenta

Palvelut

Energia-avustuslaskenta

Palvelut

Energia-avustuslaskenta

Energia-avustuslaskenta

Vuoden 2020 alusta voimaan astuneen asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista mukaan taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat hakea rahallista avustusta energiatehokkuutta parantaviin rakennuksen korjaustoimenpiteisiin.

Asuinrakennusten energia-avustuksia voivat hakea:

  • Omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • Kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • Valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa (ARA-yhteisöt)

Avustuksen myöntäminen edellyttää energiatehokkuuden parantamista rakennusvaiheeseen nähden.

Avustuksen määrä on joko 4000€ tai 6000 € asuntoa kohden, kuitenkin maksimissaan 50% hyväksytyistä ja toteutuneista korjausrakentamisen kuluista.

  • Asuinkerros- ja rivitaloissa vähintään 20% ja
  • pien- ja ketjutaloissa vähintään 30% parempaan tasoon, kuin mitä rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksen 4/13 pykälässä säädetään.

Korkeampaa (6000 € /asunto) tukea voi hakea, jos rakennus korjausten jälkeen saavuttaa asetuksen 1010/2017 mukaisen lähes nollaenergiatason vaatimukset.

  • Asuinkerros- ja rivitaloissa sekä pien- ja ketjutaloissa vähintään uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) uudisrakennuksille asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.

Avustuksen hakeminen edellyttää energiatehokkuuden parantamisen osoittamisen energialaskelmilla. Energia-avustus maksetaan, kun energiatehokkuuden parantaminen on todennettu virallisella olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksella.

Energia-avustuksen hakuohjeet- ja lomakkeet löytyvät ARA:n sivuilta