Jukkatalo Oy

Referenssit

Jukkatalo Oy

Referenssit

Jukkatalo Oy

Jukkatalon kanssa sujuvoittamassa pientalorakentajien luparumbaa

Vesitaidolla ja Jukkatalolla on pitkä yhteistyöhistoria, jonka tärkeimpänä tavoitteena on tarjota energialaskennan osalta sujuva rakennuslupaprosessi pientalorakentajille. Vesitaito tekee Jukkatalolle uudiskohteiden lupavaiheen energiatodistuksia sekä päivittää niitä tiiveysmittausten jälkeen lopulliseen muotoonsa ennen käyttöönottokatselmusta.

Uusimpana yhteistyöhön ovat tulleet mukaan hiilijalanjälkilaskelmat, ja niiden arvioidaankin kasvattavan merkitystään tulevaisuudessa myös yksityisrakentamisessa. Esimerkiksi talomallistoa suunnitellessaan Jukkatalo pystyy vaikuttamaan kohteen hiilijalanjälkeen vaikka seinämateriaalivalinnoillaan.

Vesitaito energialaskelmat Jukkatalo
Kuva: Jukkatalo Oy

Yksilöllisiä ratkaisuja kuhunkin tarpeeseen

Yhteistyö on tiivistä ja vuorovaikutteista. Vesitaidon energiaselvityksen laatijan ja Jukkatalon asiakkuudesta vastaavan suunnittelijan kanssa käydään keskustelua, miten energiankulutusta voisi tilannekohtaisesti parhaiten hallita. Onko kohteessa tarpeen parantaa ikkunoita tai yläpohjaa vai kenties muuttaa ilmanvaihtoa tai hyödyntää ilmalämpöpumppua?

– Vesitaidolla on usein tarkka tieto, mitkä toimenpiteet auttavat energiatavoitteiden saavuttamisessa, ja yhdessä etsitään toimivin ratkaisu, Jukkatalo Oy:n suunnittelupäällikkö Jenni Riikonen kuvailee.

Vesitaito referenssit Jukkatalo Jenni Riikonen
Jenni Riikonen, kuva Jukkatalo Oy

– Hyvä esimerkki luontevasta yhteistyöstä ja matalasta keskustelukynnyksestä on eräs puhelu, kun soitin Vesitaidon Heikki Virkkuselle ja puhua porisin tulevan vuoden kehitysnäkymistä. Siinä juteltiin hyvän aikaa, ennen kuin Heikki mainitsi vaihtaneensa jo vapaalle ja olevansa iltalenkillään, Riikonen hymyilee.

Loppuasiakkaalle eli yksityiselle rakentajalle Vesitaidon osuus näkyy rakennuslupavaiheessa. Kun suunnitelmat ovat valmiina, energiaselvitys on useimmiten viimeinen dokumentti, jota asiakas odottelee rakennuslupaan. Noin viikossa Vesitaito lähettää energiaselvityksen suoraan asiakkaalle.

Miksi valitsitte Vesitaidon?

Riikonen löytää yhteistyöstä monta etua:

– Vesitaidon ansiosta meidän ei tarvitse hankkia omia resursseja energialaskentaan. Koska Vesitaito on alallaan suuri toimija, heillä on aina riittävästi resursseja, osaamista ja kokemusta. Eikä sovittuun aikatauluun tule viivästyksiä. Haastavatkin tilanteet varmasti ratkeavat heidän kanssaan. Ylipäätään hommat toimivat ilman, että ne vaativat suurempaa huomiota eli luontevasti ja sujuvasti.

Asiakas eli rakentaja hyötyy siitä, että isona toimijana Vesitaitoon voi luottaa myös tulevaisuudessa. Jos vaikka myöhemmin päättää laajentaa taloa, voi Vesitaitoon olla suoraan yhteydessä.

– Asiakas voi myös luottaa, että rakennuksen on oltava oikeasti hyvä, jotta läpäisee Jukkatalon ja Vesitaidon seulan, Riikonen vakuuttaa.

Vesitaito referenssit Jukkatalo energialaskelmat
Kuva: Jukkatalo Oy, Asuntomessuilta