Passiivisella viilennyksellä huonelämpötilat kuriin

Kesäajan huonelämpötilojen hallinta on korostunut kuumien kesäjaksojen aikana. Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella 70 % vastaajista oli kokenut asunnossaan epämiellyttävän kuumia lämpötiloja. [1] Ylilämpenemiseen ja jäähdytykseen liittyvät haasteet tulevat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kasvattamaan merkitystään kesäajan korkeampien lämpötilojen ja voimakkaamman lämpösäteilyn myötä. Ylilämpenemisen ehkäiseminen parantaa rakennuksen sisäilmaolosuhteita, ja on siten kytköksissä myös […]

10. Vesitaidon tulevaisuuskatsaus

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Viime vuosien aikana energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkikysymykset nousseet yhä tärkeämpään osaan rakennushankkeissa. Kyseiset näkökulmat ohjaavat myös kaavoitusta, tonttien kilpailutuksia ja avustusten jakamista. Oletettavasti standardien kiristyminen […]

9. Energialaskentaa läpi rakennushankkeen

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Rakennushankkeessa energiatehokkuustavoitteiden huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa on nykyään monessa hankkeessa jopa välttämätöntä. Järkevästi asetetut reunaehdot mahdollistavat suunnitteluratkaisujen kustannustehokkuuden ja toteutettavuuden arvioinnin alusta loppuun asti. Monesti […]

8. Apuna energia-avustuksissa

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Energiatehokkuutta parantava korjaushanke saattaa kuulostaa aikaa ja rahaa vievältä. Monet energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat kuitenkin toteutettavissa kustannustehokkaasti joko omana hankkeenaan tai osana rakenteiden peruskorjausta. […]

7. Paljon puhuttu hiilijalanjälki

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Rakennusalalla hiilijalanjälki on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi hyvin lyhyessä ajassa. Hiilijalanjälkilaskennan velvoittavuus tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan energialaskennan tapaan esimerkiksi rakennusmääräysten kehittyessä. Toisaalta hiilijalanjälkilaskennan tärkeyden kasvaessa pystytään […]

6. Luotettavaa energialaskentaa

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Energiatodistuksen laatijaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Energiatodistuksen laatijalla pitää olla kohteesta riippuen joko perus- tai korkeamman tason pätevyys laatia energiatodistuksia. Lisäksi laatijalla […]

5. Rakennushankkeen reunaehdot

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Nykyään saattaa törmätä kilpailutuksiin osallistuessa tai tonttia hankkiessa erilaisiin vaatimuksiin rakennuksen energialuokasta tai muusta energiatehokkuuden kehittämisestä. Rakennuttajia halutaan kannustaa minimivaatimusten ylittämiseen ja toisaalta kyse […]

4. Energiatehokkuus julkishallinnossa

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Julkisella sektorilla energiatodistus saatetaan nähdä turhana menoeränä muiden jatkona tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Tämä saattaa korostua varsinkin, jos energiatodistusten velvoitteista ei tiedetä tarpeeksi ja ajatellaan, […]

3. Oikeus ja velvollisuus energiatodistukseen

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Energiatodistus saattaa hyvinkin olla yksi asioista, joista kuulee ensimmäisen kerran kiinteistönvälittäjän työntäessä esitenipun käteen asuntonäytössä. Asunnon ostajan ja vuokraajan on kuitenkin hyvä tietää, että […]

2. Kaikki hyöty energiatodistuksesta

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Olisiko energiatodistusta mahdollista ajatella lakisääteisen pakotteen sijaan työkaluna, josta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti? Energiatodistuksen hankkiminen tulee vastaan monille taloyhtiöille tai yksityishenkilöille vastaan vasta […]