Ajankohtaista

Vesitaito GBC Finlandin jäseneksi

logo GBC FinlandVesitaito liittyi Suomen Green Building Councilin monialaiseen verkostoon. GBC:n tavoite on parantaa ja kehittää kestävää rakennettua ympäristöä. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. tiedon kokoaminen, jalostus ja jakaminen sekä rakennetun ympäristön kehityksen ennakointi ja vaikuttaminen. Yhtä tärkeä osa-alue on myös osaamisen kehittäminen. Tästä hyvä esimerkki on elinkaarimittareiden kehittäminen.

Green Building Council kehitti rakennusten elinkaarimittarit, jotka antavat mahdollisuudet entistä parempaan kiinteistöjohtamiseen. Mittarit pitävät sisällään kahdeksan erillistä mittaria, joista neljä ohjaavat rakennuksen hankevaihetta ja neljä käyttövaihetta. Niiden tarkoituksena on saada yhtenäinen tapa arvioida kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja samalla antaa ajantasaista tietoa, jota voidaan hyödyntää strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa samoin kuin viestinnän tukena.

Vesitaito pyrkii GBC:n jäsenyyden kautta pysymään entistä paremmin mukana rakennusalalla tapahtuvissa muutoksissa ja innovaatioissa. Kestävä rakentaminen ja siihen liittyvät vihreät arvot ovat lähellä Vesitaidon tavoitteita varsinkin rakennuksien energiankulutuksen näkökulmasta. Tästä syystä tulevaisuudessa Vesitaito alkaakin tarjota elinkaarimittareihin kuuluvia hiilijalanjälki- sekä elinkaarilaskentaa.