Energialaskenta

Energialaskenta

Teemme energialaskentaa koko Suomen alueelle sekä uudiskohteisiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Meiltä saa myös kokonaisvaltaisempaa energiasuunnittelua ja -konsultointia, mitkä voivat tulla kysymykseen suurissa rakennushankkeissa.

Teemme huolella ja ammattitaidolla jokaisen projektin alusta loppuun riippumatta hankkeen kokoluokasta. Olemme mukana alan jatkuvassa kehityksessä ja meiltä saa aina ajan tasalla olevaa tietoa energiatehokkuuteen liittyvistä innovaatioista.

Palvelut ammattilaisille

Uudiskohteet

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä vaaditaan uudiskohteilta energiaselvitys. Selvitykseen kuuluu muun muassa lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja E-lukulaskelma sekä suuremmille kohteille kesäajan huonelämpötilatarkastelu. Kaikille näistä on asetettu raja-arvot, joiden alapuolelle kaikkien uudisrakennusten on päästävä

Ennen lupavaihetta tarkastellaan asiakkaan toiveita kuunnellen reunaehdot, joilla nämä vaatimukset saadaan täyttymään kustannustehokkaasti.

Kokonaisuudessaan energiaselvitys koostuu näistä:

  • rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku)
  • kesäajan huonelämpötilatarkastelu (ei koske pientaloja)
  • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (tasauslaskenta)
  • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (jäähdytetyissä rakennuksissa myös jäähdytysteho)
  • rakennuksen energiatodistus
  • Toimittamaamme energiaselvitykseen kuuluvat kaikki rakennuslupaa varten tarvittavat dokumentit.

Laskentatulosten oikeellisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi laskentatyökalujemme tulee olla luotettavia. Käytämme energialaskennassa www.laskentapalvelut.fi – ohjelmistoa ja kohteissa, jotka vaativat dynaamista laskentaa, IDA ICE -ohjelmistoa.

Olemme myös mukana www.laskentapalvelut.fi -ohjelmiston kehitystyössä.

Vesitaito huonelämpötila

Pientalojen energiaselvitykset

Ammattitaitoinen laskentaosaamisemme ja tehokas toimitusprosessimme ovat vakuuttaneet asiakkaamme toimitustemme laadusta ja toimitusvarmuudesta.

Laadimme energiaselvitykset sovittuun aikatauluun ja tarvittaessa etsimme asiakkaan toiveita kuunnellen kustannustehokkaimmat keinot saada laskelmat täyttämään energiamääräykset.Asiakkainamme on valtaosa pientalotoimittajista, tutustu referenssilistaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että vastaamme aina energialaskentaan liittyviin kysymyksiin ja autamme saamaan laskelmat täyttämään energiamääräykset kustannustehokkaasti.Lähtökohtinamme toiminnassamme ovat asiakaspalveluhenkisyys sekä asiakkaidemme luotto siihen, että laatimamme energialaskelmat ovat oikein.

Suuremmat kohteet

Laadimme vuosittain satoja energialaskelmia suuriin uudisrakennuskohteisiin. Asiakkainamme on rakennuttajia ja rakennusliikkeitä, tutustu referensseihimme.

Asiakkaillemme on ensiarvoisen tärkeää, että rakennushankkeet täyttävät energiamääräykset kustannustehokkaasti ja käytetyt ratkaisut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Kun energialaskennan ottaa mukaan suunnitteluun jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan jättämistä, saadaan luotua kaikki suunnittelualat huomioon ottava optimaalisin tapa täyttää energiamääräykset.

Rivitaloa suuremmille uudiskohteille laaditaan energiaselvityksen osana myös kesäajan huonelämpötilatarkastelu. Tarkastelussa huomioidaan sekä passiiviset että aktiiviset auringonsuojaus- ja jäähdytyskeinot. Yhteistyössä meidän kanssamme saatte ajantasaista tietoa näistä keinoista ja varmasti kustannusoptimaalisen keinon hallita huonelämpötilat myös kesällä.

Vesitaito asuinkerrostalo

Olemassa olevat rakennukset

Olemassa oleva rakennuskanta tarvitsee energiatodistukset kaikkiin myytäviin, vuokrattaviin ja julkisiin rakennuksiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Me laadimme näitä todistuksia vankalla ammattitaidolla rakennuksiin ympäri Suomea.

Suoritamme kaikissa laskemissamme kohteissa havainnoinnin paikan päällä, mikä takaa, että laskelmamme vastaavat sen hetkistä tilannetta. Energiatodistuksista löytyy energialuokan lisäksi parannusehdotukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamista varten. Todistus on hyvin tehtynä oiva työkalu suunniteltaessa rakennukseen tulevia remontteja.

Vesitaito toimistorakennus