Usein kysyttyä

Usein kysyttyä energiatodistuksesta

vesitaito
Usein kysyttyä

Lupavaiheen laskelmat

Mitä tietoja tarvitsette laskentaa varten?

– Lupavaiheenlaskelmia varten tarvitsemme vähintään kohteen DWG-muotoiset lupakuvat, lämmitysmuodon, lämmönjakotavan ja ilmanvaihdon tiedot. Tarvitsemme myös kohteen osoitteen sekä laskutusosoitteen.

Mille rakennuksille energialaskenta tarvitaan?

– Energialaskenta tarvitaan yli 50 m2 lämpimille tai puolilämpimille uudisrakennuksille.

Rakennutan kaksi identtistä rakennusta samalle tontille, riittääkö yksi energiatodistus?

– Ei, energiatodistus on lain mukaan rakennuskohtainen.

Omakotitalon energiatodistuksessa ei ole huomioitu autotallia, miksi näin?

– Autotallia ei huomioida asuinrakennuksen energiatodistuksessa, koska autotalli katsotaan kuuluvan eri käyttötarkoitusluokkaan (9. liikenteen rakennukset). Tarvittaessa (yli 50m2) autotallille voidaan tehdä omat energialaskelmat.

Rakennutan loma-asuntoa, millaiset energialaskelmat tarvitsen?

Lähtökohtaisesti yksityiskäyttöön tuleville loma-asunnoille tehdään vain tasauslaskelma. Jos ette ole varma esimerkiksi ympärivuotiseen käyttöön tulevan loma-asunnon energialaskelmien tarpeesta, olkaa yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistakaa sieltä, mitä dokumentteja he vaativat. Vuokrauskäyttöön tuleville loma-asunnoille tehdään energiatodistus.

SFP ja SPF, mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?

– SFP (Specific fan power) on ilmanvaihtokoneen ilmansiirtojärjestelmän energiatehokkuuden indikaattori. SFP kertoo tuulettimen käyttämiseen tarvittavan sähkötehon määrän suhteessa puhaltimien läpi kiertävän ilman määrään. SFP yhdessä lämmöntalteenoton kokonaisvuosihyötysuhteen kanssa määrittävät ilmanvaihtokoneen energiatehokkuuden ja näillä arvoilla on suuri merkitys energiatehokkuuden laskennassa. SPF (Seasonal Performance Factor) on lämpöpumppujen ns. täydellinen vuosihyötysuhde, eli SPF arvo laskee hyötysuhteen koko vuodelle. SPF-luvuilla määritetään käytettävän lämpöpumpun energiatehokkuus.

Käyttöönottopäivitys

Mikä on käyttöönottopäivitys?

– Käyttöönottopäivitys tehdään rakennuksen käyttöönottotarkastusta varten. Päivitetyn energiatodistuksen tietojen tulee vastata energiatodistuksen tekohetken tilannetta ja rakennustarkastaja tarkastaa tietojen oikeellisuuden paikan päällä.

Koska rakennus on käyttöönotettu?

– Rakennus on käyttöönotettu, kun kohde on käyttötarkoitusluokan mukaisessa käytössä, eli muuttolupa on saatu. Käyttöönoton jälkeen energiatodistukseen ei saa tehdä muutoksia ilman energialaskijan tarkastelukäyntiä.

Mitä tietoja energiatodistuksen käyttöönottopäivitykseen tarvitaan?

– tarvitsemme kohteen käyttöönottopäivitykseen vähintään pysyvän rakennustunnuksen ja tiedon, mitä tiiveyslukua käytetään. Lisäksi laitetiedot ja mahdolliset muutokset kohteessa tulee ilmoittaa.

Mikä pysyvä rakennustunnus on?

– Pysyvä rakennustunnus yksilöi rakennuksen ja se on pysyvä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tunnus luodaan väestötietojärjestelmässä rakennukselle. Käyttöönottopäivityksessä energiatodistuksessa tulee olla merkittynä pysyvä rakennustunnus.

 

Mistä löydän pysyvän rakennustunnuksen?

– Lupapisteestä kohdasta ”Suunnitelmat ja liitteet”. Kelaamalla sivua alaspäin, tulee vastaan vaakasuuntainen värillinen palkki, jossa lukee esim. asuinpientalo rakentaminen. Palkin oikeassa reunassa on numerosarja, tämä numerosarja on pysyvä rakennustunnus. Tunnusta voi etsiä rakennusluvasta, Lupapisteestä, VTJ:stä tai tarvittaessa pysyvää rakennustunnusta voi tiedustella rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Kuinka kauan energiatodistuksen päivityksen saaminen kestää?

– Ohjeistamme asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä kaksi viikkoa ennen käyttöönottotarkastusta.

Osittainen loppukatselmus vai loppukatselmus?

– Osittainen loppukatselmus on tuttavallisemmin käyttöönotto- tai muuttokatselmus tai -tarkastelu. Osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä saadaan muuttolupa, rakennus otetaan käyttöön ja tällöin tulee olla käyttöönottopäivitys tehtynä. Loppukatselmukseen ei voi enää energiatodistusta päivittää ilman, että energialaskija tulee paikan päälle ja kohde lasketaan olemassa olevana kohteena.

Tiiveysilmoitus ja tiiveysmittausraportti, mitä eroa niillä on?

– Tiiveysilmoituksen toimittaa talotehdas, kun tiiveysmittausraportin toimittaa ulkopuolinen tekijä tiiveysmittauksen jälkeen. Rakennusvalvonnasta tulee tarkistaa, riittääkö talotehtaan toimittama tiiveysilmoitus, vai haluavatko he, että kohde tiiveysmitataan. Jos rakennusvalvonta ei hyväksy tiiveysilmoitusta ja ette halua teettää tiiveysmittausta, voimme myös käyttää laskelmissa tiiveyslukuna arvoa 4,0, jos kohde täyttää sillä vaatimukset.

Olemassa olevat

Teettekö olemassa oleville rakennuksille energiatodistuksia?

– Kyllä. Teemme yksittäisiä pientalokohteita vain Pirkanmaalla, suurempia kokonaisuuksia teemme ympäri Suomen.

Voiko olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen päivittää ilman havainnointia?

– Ei. Olemassa oleva kohde tulee aina havainnoida paikan päällä, vaikka energiatehokkuuteen vaikuttavia remontteja ei olisi tehty. Havainnointi on voimassa puoli vuotta.

Voiko havainnoinnin tehdä etänä tai jonkun muun toimesta?

– Ei. Havainnoinnin voi tehdä vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija ja lain mukaan rakennuksen havainnointi tulee tehdä paikan päällä.

Energiatodistus olemassa oleville rakennuksille

Energia-avustus

Teettekö energia-avustuksia?

– Kyllä.

Voinko saada avustusta?

Tämä selviää vain laskemalla. Energia-avustus on aina rakennuskohtainen ja avustusrajan täyttyminen riippuu paljon lähtötilanteesta sekä suunnitelluista remonteista.

Hoidatteko energia-avustuksen hakuprosessin puolestamme?

– Emme hoida. Hakuprosessi on asiakkaan vastuulla.

Voiko avustusta saada takautuvasti?

– Ei. Työt, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus on liitteineen toimitettu ARAan.

Energia-avustuslaskenta