Passiivisella viilennyksellä huonelämpötilat kuriin

Kesäajan huonelämpötilojen hallinta on korostunut kuumien kesäjaksojen aikana. Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella 70 % vastaajista oli kokenut asunnossaan epämiellyttävän kuumia lämpötiloja. [1] Ylilämpenemiseen ja jäähdytykseen liittyvät haasteet tulevat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kasvattamaan merkitystään kesäajan korkeampien lämpötilojen ja voimakkaamman lämpösäteilyn myötä. Ylilämpenemisen ehkäiseminen parantaa rakennuksen sisäilmaolosuhteita, ja on siten kytköksissä myös […]