Energialaskenta

Palvelut

Energialaskenta

Palvelut

Energialaskenta

Energialaskenta

Teemme energialaskentaa koko Suomen alueelle sekä uudiskohteisiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Meiltä saa myös kokonaisvaltaisempaa energiasuunnittelua ja -konsultointia, mitkä voivat tulla kysymykseen suurissa rakennushankkeissa.

Teemme huolella ja ammattitaidolla jokaisen projektin alusta loppuun riippumatta hankkeen kokoluokasta. Olemme mukana alan jatkuvassa kehityksessä ja meiltä saa aina ajan tasalla olevaa tietoa energiatehokkuuteen liittyvistä innovaatioista.

 

rakennusmies

UUDISKOHTEET

Ennen lupavaihetta tarkastellaan asiakkaan toiveita kuunnellen reunaehdot, joilla nämä vaatimukset saadaan täyttymään kustannustehokkaasti.

Kokonaisuudessaan energiaselvitys koostuu näistä:

  • rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku)
  • kesäajan huonelämpötilatarkastelu (ei koske pientaloja)
  • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (tasauslaskenta)
  • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (jäähdytetyissä rakennuksissa myös jäähdytysteho)
  • rakennuksen energiatodistus
  • Toimittamaamme energiaselvitykseen kuuluvat kaikki rakennuslupaa varten tarvittavat dokumentit.

Laskentatulosten oikeellisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi laskentatyökalujemme tulee olla luotettavia. Käytämme energialaskennassa www.laskentapalvelut.fi – ohjelmistoa ja kohteissa, jotka vaativat dynaamista laskentaa, IDA ICE -ohjelmistoa.

Olemme myös mukana www.laskentapalvelut.fi -ohjelmiston kehitystyössä.