Olosuhdesimuloinnit

Palvelut

Olosuhdesimuloinnit

Palvelut

Olosuhdesimuloinnit

Olosuhdesimuloinnit

 

Olosuhdesimulaatioilla tarkoitetaan sisäilmasto-olosuhteiden tarkastelua, tiettyjen vaatimustasojen havainnointia tai tarkastelua sisäilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olosuhdesimulointeja voidaan tehdä esimerkiksi sisäilmastoluokituksen S1 tai S2 mukaisuuden tarkastelemiseksi tai lämpöviihtyvyyden ja hiilidioksidipitoisuuden määrittämiseksi.

Teemme mielellämme myös nämä osana hankkeenne suunnittelua.

Tavanomaisessa tapauksessa olosuhdesimuloinnit tehdään rivitaloa suurempien rakennusten osalta kesäajan huonelämpötilatarkastelussa osana rakennuslupaa varten laadittavaa energiaselvitystä. Tarkastelussa huomioidaan sekä passiiviset että aktiiviset auringonsuojaus- ja jäähdytyskeinot.

Yhteistyössä meidän kanssamme saatte ajantasaista tietoa näistä keinoista ja varmasti kustannusoptimaalisen keinon hallita huonelämpötilat myös kesällä.

Kauttamme voitte tiedustella myös erilaisiin ympäristöluokituksiin vaadittavia päivänvalo- tai muita erityistarkasteluita.