blogi
vesiposti

Passiivisella viilennyksellä huonelämpötilat kuriin

Kesäajan huonelämpötilojen hallinta on korostunut kuumien kesäjaksojen aikana. Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella 70 % vastaajista oli kokenut asunnossaan epämiellyttävän kuumia lämpötiloja. [1] Ylilämpenemiseen ja jäähdytykseen liittyvät haasteet tulevat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kasvattamaan merkitystään kesäajan korkeampien lämpötilojen ja voimakkaamman lämpösäteilyn myötä. Ylilämpenemisen ehkäiseminen parantaa rakennuksen sisäilmaolosuhteita, ja on siten kytköksissä myös sisäilmaluokituksiin ja tilojen viihtyisyyteen.

Ylilämpenemistä voidaan ehkäistä hyvin suurelta osin passiivisilla hallintakeinoilla, jolloin ei ole välttämätöntä käyttää jäähdytyslaitteita ja elinkaarikustannukset eivät kasva. Huonelämpötilojen hallinta on kuitenkin oleellista huomioida jo tarpeeksi varhaisessa suunnitteluvaiheessa, koska jo rakennuksen ja tilojen suuntaus ja runkorakenneratkaisut vaikuttavat vahvasti käytettävissä oleviin keinoihin myöhemmin.

Suunnitteluvaihe

Kesäajan huonelämpötilan tarkastelua edellytetään asuinkerrostaloihin ja ei asuinkäytössä oleviin rakennuksiin rakennuslupavaiheen energiaselvitystä varten. Jos tarkastelua suoritetaan ensimmäisen kerran vasta suunnitelmien valmistuttua, osa mahdollisista ratkaisuista rajautuu pois jo tehtyjen suunnitteluratkaisujen myötä.

Haasteet lämpötilojen hallinnassa koskevat kaikkia mutta erityisesti puurakenteita. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista saavuttaa laadukkaita ratkaisuja. Betonirakentamisen sektorilla ei voida kuitenkaan sulkea silmiä haasteilta: isot lasipinnat ja pelkistetty julkisivu altistavat ongelmille myös betonirakenteisissa rakennuksissa.

Suunnittelun alkuvaiheessa oleellista on tiedostaa erilaiset haasteet, jotta niihin voidaan ajoissa vaikuttaa ja kustannukset pysyvät kurissa. Oleellista on, että suunnitteluvaiheessa hyödynnetään sekä huonelämpötilatarkasteluja että E-lukulaskentaa ymmärtävää erikoissuunnittelijaa alusta loppuun asti. Samanaikaisesti laadukasta ja oikea-aikaista taloteknistä suunnittelua hyödyntämällä voidaan saavuttaa loistavia ratkaisuja.

Rakennuksen elinkaari

Ilmatieteenlaitoksen ennusteiden mukaan on oletettavissa, että ulkolämpötilat kohoavat, ja lämpösäteilyn määrä kasvaa. Jos tämänhetkisiä astetuntien raja-arvoja ei nosteta, eivät nyt rakennetut rakennukset täytä välttämättä vaatimuksia enää 10 tai 30 vuoden päästä.

Nousevat huonelämpötilat vaikuttavat rakennuksen sisäilmaolosuhteisiin, jolloin huonelämpötilojen hallinta on myös huomioitava korjaushankkeissa. Jos rakennusta suunniteltaessa ei ole jätetty varaukseksi edullisia, passiivisia keinoja, voi ainoa vaihtoehto olla aktiivinen jäähdytys. Aktiivinen jäähdytys taas nostaa rakennuksen käyttökustannuksia.

Pientalot

Pientaloilta ei vaadita huonelämpötilatarkasteluiden tekemistä, mutta samat haasteet ylilämmönhallinnassa koskevat myös pienempiä rakennuksia. Ongelmia voidaan ehkäistä myös pientaloissa hyvin pitkälle passiivisin keinoin:

  • Suosi avattavia ikkunoita, jotka mahdollistavat sälekaihtimet lasien väliin
  • Hyödynnä ulkopuolista suojausta arkkitehtisuunnittelussa, esim. parvekkeet ja terassien lipat ikkunoiden päällä

Aktiivinen jäähdytys kuluttaa aina energiaa. Hyödyntämällä ensisijaisesti passiivisia jäähdytys- ja hallintakeinoja pidetään samalla myös rakennuksen ylläpitokustannukset kurissa.

Lopuksi

Oikea henkilö kesäajan huonelämpötilatarkastelujen tekijäksi on siihen erikoistunut erikoissuunnittelija. Hyödyntämällä asiantuntijan apua voit varmistua siitä, että tarkasteluissa on huomioitu sopivalla laajuudella kaikki tarvittavat seikat ja käytössä on oikeat laskentatyökalut. Valitsemalla Vesitaidon voit olla varma, että rakennuksessasi ei tarvitse tuskastella kesähelteillä.

Tutustu meihin ja kysy lisää!

Jaa uutinen