10. Vesitaidon tulevaisuuskatsaus

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Viime vuosien aikana energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkikysymykset nousseet yhä tärkeämpään osaan rakennushankkeissa. Kyseiset näkökulmat ohjaavat myös kaavoitusta, tonttien kilpailutuksia ja avustusten jakamista. Oletettavasti standardien kiristyminen […]

9. Energialaskentaa läpi rakennushankkeen

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Rakennushankkeessa energiatehokkuustavoitteiden huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa on nykyään monessa hankkeessa jopa välttämätöntä. Järkevästi asetetut reunaehdot mahdollistavat suunnitteluratkaisujen kustannustehokkuuden ja toteutettavuuden arvioinnin alusta loppuun asti. Monesti […]

7. Paljon puhuttu hiilijalanjälki

”Mikä ihmeen energiatehokkuus?” on Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n tuottama 10-osainen tekstikokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta energiatehokkuusasioissa niin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kuin tavallisten yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Rakennusalalla hiilijalanjälki on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi hyvin lyhyessä ajassa. Hiilijalanjälkilaskennan velvoittavuus tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan energialaskennan tapaan esimerkiksi rakennusmääräysten kehittyessä. Toisaalta hiilijalanjälkilaskennan tärkeyden kasvaessa pystytään […]