Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. Rakennuksen koko elinkaaren aiheuttamat päästöt saadaan selville laskemalla rakennuksen hiilijalanjälki.

Rakennusten hiilijalanjälkilaskenta on tulossa osaksi Suomen rakentamismääräyksiä. Toistaiseksi laskenta on vapaaehtoista, mutta esimerkiksi monissa julkisissa hankkeissa vaaditaan rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa.  Ympäristöministeriön laskentamenetelmän koekäyttö alkoi syyskuussa 2019 ja kestää kesäkuuhun 2020.

Ihmiset ovat entistä ympäristötietoisempia ja monet haluavat selvittää aiheuttamansa ilmastopäästöt ja pyrkivät niiden vähentämiseen. Kauttamme saat rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan kaikkiin rakennustyyppeihin. Suunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella erilaisten ratkaisujen vaikutuksia ja valita optimaalisimmat ratkaisut huomioiden rakentamisen investointikustannukset.

Rakennuksen energiankulutus on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista rakennuksen elinkaaren aikana. Energia- ja hiilijalanjälkilaskennan yhdistäminen on erinomainen tapa saada selville rakennuksen energiankulutus ja päästöt sekä selvittää erilaisten ratkaisujen vaikutukset. Kauttamme saat molemmat helposti ja vaivattomasti.

Rakennusten päästöihin liittyvä lainsäädäntö on parhaillaan valmistelussa ja meiltä saat aina uusimpien määräysten mukaisesti tehdyt laskelmat. Käytössämme on alan johtava laskentaohjelmisto ja sen kautta pääsy laajimpaan rakennusmateriaalien päästötietokantaan.