blogi
vesiposti

Mikä ihmeen materiaaliseloste?

pilvenpiirtäjiäMateriaaliseloste vaaditaan rakentamisluvan yhteydessä mahdollisesti jo vuodesta 2025 alkaen.
Tiedot artikkelissa mainitusta materiaaliselosteesta perustuvat Ympäristöministeriön rakennuksen materiaaliselosteen asetusluonnokseen ja sen perustelumuistoon, jotka on julkaistu lausuntokierrokselle 30.9.2022.

 

Mikä on materiaaliseloste?

Materiaaliseloste on nimensä mukaisesti dokumentti, jossa luetteloidaan rakennuksessa käytettävät materiaalit eri kategorioin. Materiaaliselosteen tietoja hyödynnetään esimerkiksi rakennuksen ilmastoselvityksen laadinnassa (Mikä ihmeen ilmastoselvitys?), käyttö- ja huolto-ohjeen koostamisessa sekä uudelleenkäytettävien tuotteiden ja materiaalien arvioinnissa rakennuksen korjauksen tai purun yhteydessä.

Mitä materiaaliseloste sisältää?

Materiaaliseloste sisältää rakennuksessa käytettävät rakennusmateriaalit jaoteltuna materiaaliluokkien ja alkuperän mukaisesti. Materiaaliselosteen asetusluonnoksessa määritellään materiaaliselosteessa huomioitavat rakennusosat. Materiaaliselosteessa ei huomioida mm. rakennuksen alueen varusteita, kaiteita, tilaopasteita tai materiaalien pakkauksia.

Materiaaliselosteessa käytettäviin materiaaliluokkiin kuuluvat mm. betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja luonnonkivimateriaalit, puu- ja luonnonkuitupohjaiset materiaalit, metallit ja lämmöneristemateriaalit. Materiaalien alkuperä luokitellaan uusiutuviin, uusiutumattomiin ja kierrätettyihin materiaaleihin, uudelleenkäytettäviin tuotteisiin ja vaarallisiin aineisiin.

Lisäksi materiaaliselosteen tulee sisältää tieto vaihdettavaksi arvioiduista osista rakennuksen ensimmäisen 50 vuoden ajalta.

Mihin materiaaliseloste perustuu?

Materiaaliseloste perustuu Ympäristöministeriön julkaisemaan asetusluonnokseen rakennuksen materiaaliselosteesta (9/2022). Tulevaisuudessa materiaaliseloste tulee siis perustumaan lakiin. Uusi rakentamislaki on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä, jonka puitteissa on mahdollista antaa erilliset asetukset mm. rakennuksen materiaaliselosteesta.

Milloin materiaaliseloste tulee tehdä?

Materiaaliseloste tulee laatia rakennuslupaa edellyttäville uudisrakennuksille ja laajamittaisille korjaushankkeille rakentamisluvan hakemisen yhteydessä. Selvitysvelvollisuus ei koskisi kuitenkaan mm. teollisuusrakennuksia tai loma-asumisen rakennuksia. Materiaaliselosteen laatimisvelvoite olisi yhdenmukainen ilmastoselvityksen velvoitteen kanssa (Mikä ihmeen ilmastoselvitys?).

Asetusluonnoksen mukaan materiaaliseloste tulisi päivittää rakennuksen käyttöönottoon toteutuman mukaisesti.

Kuka materiaaliselosteen voi tehdä?

Toistaiseksi materiaaliselosteen laatijalle ei ole vaatimuksia. Asetusluonnoksen mukaan materiaaliseloste säädettäisiin laadittavaksi pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan tai erityissuunnittelijan toimesta. Käytännössä materiaaliselosteen laatisi rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaama suunnittelija, talotehdas tai rakennusliike.

Mitä tietoja materiaaliselosteen laadinnassa hyödynnetään?

Materiaaliselosteen laadinnassa hyödynnetään rakennuksesta laadittua tietomallia ja/tai määräluetteloa rakennuslupavaiheessa saatavilla olevassa laajuudessa.

Materiaaliominaisuuksien tietoina voidaan käyttää kansallisen päästötietokannan (www.CO2data.fi) tai vaihtoehtoisesti materiaalin ympäristöselosteen tietoja.

Onko materiaaliselosteessa vaatimuksia tai raja-arvoja?

Ei. Asetusluonnoksen perusteella materiaaliselosteen tarkoitus on tarjota tietoa rakennuksen materiaalien ominaisuuksista.

Onko materiaaliselosteen raportoinnille vaatimuksia?

Asetusluonnoksen mukaisesti materiaaliseloste tulisi laatia koneluettavassa muodossa, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan esim. BIM- tietomallia tai digitaalista taulukkomuotoista esittämistapaa.

Raportointiyksikköinä käytetään kg/m2 ja kg, jossa massa (kg) on osien tai materiaalien paino ja pinta-ala (m2) rakennuksen lämmitetty nettoala.

Materiaaliselosteen tiedot raportoidaan erikseen rakennukselle ja rakennuspaikalle käyttötarkoitusluokittain. Rakennuspaikka käsittää rakennuksen perustukset ja tontin alueen rakenteita, kun taas rakennus rakennushankkeen muut huomioitavat rakennusosat. Lisäksi rakennusmateriaalit jaotellaan materiaaliluokittain ja alkuperän mukaisesti.

Jaa uutinen